12 de novembre del 2012

oh benvinguts, passeu passeu

Així ens han rebut a Torre Llauder.
Amb els braços oberts, malgrat el trasbals.
Moltes gràcies!