25 de febrer del 2013

La situació de l'escola Angeleta Ferrer segueix present al Parlament

El passat 29 de gener, el Grup parlamentari Socialista va presentar al Parlament un Proposta de resolució sobre la construcció del nou centre de l'Escola Angeleta Ferrer, que s'ha publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) de l'11 de febrer.

El text proposa que el Parlament insti el Govern de la Generalitat a presentar, en el termini d'un mes, un pla d'inversió i de construcció del nou centre amb el compromís de construcció de la nova escola per al curs 2013-14, ubicada en els actuals terrenys situats a l'antiga fàbrica de paper de Can Fàbregas, entre els carrers Lepanto i Xurruca, propietat de l'Ajuntament de Mataró i que aquest ja s'ha compromès a cedir a la Generalitat. (Consulteu el BOPC 22, d'11.02.2013, pàg. 37).

El cas de la nostra escola es debatrà, per tant, al Parlament dins dels treballs de la Comissió parlamentària d'Ensenyament i Universitats, on també se substanciarà una altra Proposta de Resolució que va fer el Grup d'ICV-EUiA fa uns dies. En aquella ocasió, es va proposar que la Generalitat estudiï la viabilitat de rehabilitar l'edifici de la plaça de Cuba, perquè l'escola hi pugui tornar; que acceleri els tràmits per construir l'escola nova; i establir un calendari de construcció del nou centre amb un compromís ferm, en coordinació amb l'Ajuntament de Mataró (BOPC 15, de 28.01.2013, pàgines 22 i 23). Uns continguts molt similars als de la Resolució aprovada per l'Ajuntament de Mataró sobre l'escola, el passat 13 de desembre, amb el suport de tots els grups municipals.

Els membres de l'AMPA han previst assistir al Parlament el dia que es tracti del tema.