14 de setembre del 2009

Qui som? - Junta i comissions

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes és un membre més de la comunitat educativa que col·labora amb les seves activitats en la creació d'una escola millor per als nostres infants. L'AMPA té representació en el Consell Escolar.
Els membres de l'AMPA tenen dret a la participació activa de la seva gestió i també a una sèrie de descomptes en la venda dels llibres, tiquets de menjador, activitats extraescolars...

Junta

President:Roger Tomico
Vice-president:Marcel Tarrés
Tresorera: Marta Roca
Secretàries:Estel Casals - Mònica Sospedra

Comissions
de Casals Organitza els diferents casals que es fan durant el curs escolar.


de Comunicació

Manté el blog de l'AMPA. Envia comunicats per mantenir informades les famílies. Coordina l'elaboració de documents per facilitar l'accés a la informació. Gestiona la bústia de l'AMPA.
Econòmica Dona suport a la tresorera, col·labora en l'elaboració de pressupostos, seguiment dels comptes.
de l'Escola NovaPromoció del canvi d'escola a una nova ubicació. Seguiment de les gestions que es facin en aquest sentit.


d'Extraescolars

Organitza les activitats que poden fer els nens i nenes en acabat l'horari escolar. Coordina monitors i empreses de serveis. Gestiona el cobrament de les activitats.


de Festes

Col·labora en les festes de l'escola: castanyada, carnestoltes, festa de fi de curs.. sempre que calgui!!
de la Geganta
Coordina les sortides de la Galeneta: portadors, música, samarretes, convocatòries...
de Llibres
Ajuda l'escola en el bon funcionament del programa de reutilització de llibres.
de Menjador
Col·labora amb l'escola en la gestió del servei de menjador. Supervisa menús, coordina monitores, gestiona necessitats generals del menjador.
de Subvencions
Dona suport a la secretària en la tramitació de les subvencions que se sol·liciten
de Xandalls
Coordina el nou xandall i gestiona la venda de l'equipació esportiva.