14 de setembre del 2009

Què fem? - Jornada de Portes Obertes

Cada any, l'AMPA col·labora amb l'escola el dia de les portes obertes, previ al període de preinscripció del nou curs escolar.
La jornada de portes obertes s'organitza per a que els futurs alumnes i els seus pares coneguin les instal·lacions i el sistema de funcionament de l'escola.
Els professors i l'AMPA fan de guia per l'escola i donen tota la informació que els visitants sol·liciten.
L'Ajuntament de Mataró edita un fulletó on hi ha la relació de les dates i horaris de les jornades de portes obertes.
L'Ajuntament també edita la "Guia de l'Ensenyament Públic i Concertat", que ofereix informació sobre tots els centres d'ensenyament de la ciutat i l'envia als domicilis on hi ha infants que s'hagin d'iniciar a l'escola bressol, començar P-3 o començar l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).
Per a més informació consulteu el web de l'Institut Municipal d'Educació.