26 de novembre del 2012

Reunió amb ICV

A la seu de la Gent Gran del parc central, el dijous 22 de novembre, representants de l'AMPA es van reunir amb els Srs. Jaume Bosch i Salvador Milà, diputats al Parlament de Catalunya per ICV, i el Sr. Esteve Martínez, regidor de l'Ajuntament de Mataró.
Coneixedors de com està la situació de l'escola, des de l'AMPA els van informar de les quatre línies que estem treballant:
  1. Rehabilitació de l'edifici de Plaça de Cuba
  2. Construcció de la nova escola
  3. Logística del desplaçament "forçós" a Torre Llauder
  4. Clarificar responsabilitats
Es va incidir en el tema de les responsabilitats, i tant el regidor Sr. Martínez com el diputat Salvador Milà van entendre que, al marge de solucionar quan més aviat millor el tema de la rehabilitació i de la nova escola, calia esbrinar la responsabilitat en el manteniment de l'edifici propietat de l'Ajuntament.
El Sr. Jaume Bosch, també es va comprometre per organitzar una reunió al Parlament, així que aquest, estigui constituït.